בריכות נוי
בריכת נוי בגינה היא אוצר בלום. אפשר לקרוא על כך כאן.