כתבה מ"גן ונוף"  גיליון נובמבר-דצמבר 2012  "אלף גוון וצבע"
אפשר לראות דפים בהגדלה כאן