KKL

הגנה על עצים ושמירה על ערכי טבע מוגנים

ריכזתי כאן את כל האתרים העוסקים בשמירה על עצים וערכי טבע מוגנים

הגנה על עצים
בנובמבר תשס"ט – 2008 אושר חוק תיקון מס' 89 – שמירה על עצים לחוק התכנון והבניה.  מאז, כל עץ בוגר בישראל הוא אילן מוגן על פי חוק . בהתאם לתיקון, יש לסמן בתשריט של תכנית מפורטת, שניתן להוציא מכוחה היתר בניה, את כל העצים הבוגרים בתחומה. לא תאושר תכנית שבתחומה עצים בוגרים, אלא לאחר שמוסד התכנון בחן את הצורך בשמירה עליהם, ולאחר שהתייעץ עם פקיד היערות.
כמו כן, על אדם, המעוניין לכרות עץ בוגר או להעתיקו למקום אחר, לקבל אישור מהגורם המוסמך, שהוא: פקיד היערות האחראי על האזור בו צומח העץ, פקיד היערות של קק"ל, של העירייה, של המועצה האזורית או המועצה המקומית.

על פי התיקון לחוק, "עץ בוגר" הוא עץ שגובהו 2 מטרים לפחות מעל פני הקרקע וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 סנטימטרים מעל פני הקרקע, הוא 10 סנטימטרים לפחות.

 • משרד החקלאות – פניות ציבור – דיווח על כריתת עצים ללא רישיון
  ראיתם עץ בצרה? כאן תוכלו לדווח על כריתה ללא רישיון
  אם ברצונכם לדווח על כריתת עצים ללא רישיון או לבדוק האם לעץ שלכם ניתן רישיון כריתה או העתקה עליכם להיכנס תחילה לפרסום רשימת רישיונות כריתה בתוקף או לרשימת רישיונות כריתה לפני כניסה לתוקף לבדיקה ראשונית.

  אם העץ שראיתם לא מופיע ברשימת הרישיונות, ניתן לפנות בטל: 03-9485816 בשעות הפעילות או בדואר אלקטרוני   trees@moag.gov.il למשרדנו להגשת תלונה.
  לדואר האלקטרוני יש לצרף את הפרטים של העץ שנפגע, מיקומו המדויק וכן פרטים לגבי סוג הפגיעה והגורם הפוגע.
  חשוב לצרף תמונות המעידות על הפגיעה לצורך זיהוי הכריתה (עד 10 מגה בייט).
  במקרי חירום ניתן להתקשר לממונה האכיפה מר קרול טלפוס בטל: 050-6241210
   
 • משרד החקלאות – הנחיות להגשת בקשה לרישיון כריתה, טפסים, רשימת רשיונות, מפת פקידי יערות לפי אזור טיפולכאן
   
 • פקיד היערות קק"ל – אישורי כריתה/העתקה, חיפוש פקיד יערות אזורי,  קישורים שימושיים ועוד
  כאן
   
 • תיקון 89 לחוק התכנון והבניה  – הגנה על אילנות ותיקים כאן
   
 • פקודת היערות – נוסח מלא – כאן
   
 • YNET – קמפיין חדש מזכיר: 'כריתת עצים – עבירה פלילית' – כאן
 • YNET – אושר: השחתתם עץ? שלמו 20 אלף שקל קנס – כאן
   
 • מאגר מומחים לתכנון וטיפול בעציםכאן

צמחים וערכי טבע מוגנים

 • רשימת הצמחים המוגנים באתר צמח ישראלי  http://israplant.com/index.php?n=2157
 • צמחים בסכנת הכחדה בישראל = תמונות ומידע, מה פורח עכשיו – פרקי המבואות וסיכומים מתוך "הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר.כאן
 • זרעים מציון – עבודות הצלה ושיקום נופי http://seedsfromzion.co.il/  

נוספים

 • מוקד הסביבה – המשרד להגנת הסביבה – מבצעים וחירום  – כאן
 • לדיווח על חיות בר פצועות, מפגעים ועבירות – מוקד רשות הטבע והגנים בטלפון 3639* שלוחה 3
 • פניות הציבור – רשות הטבע והגנים –  כאן

כתבה:  
מיכל אליעד, עיצוב גינות ואדריכלות נוף ©

שתפו את המאמר הזה:

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print
דילוג לתוכן