שבילים שונים בגינות שונות. אבני מדרך, טוף, דיכונדרה, אדני רכבת, מדרכי בטון מוחלק, שבילים מרוצפים, דק ועוד. 

"זכור ושמור! חכם השביל מן ההולכים בו. אם עלית בו – אל תעזבנו כי הוא צודק תמיד" /  עזריה אלון


דילוג לתוכן