הגנה על עצים ושמירה על ערכי טבע מוגנים

ריכזתי כאן את כל האתרים העוסקים בשמירה על עצים וערכי טבע מוגנים הגנה על עציםבנובמבר תשס"ט – 2008 אושר חוק תיקון מס' 89 – שמירה על עצים לחוק התכנון והבניה.  מאז, כל עץ בוגר בישראל הוא אילן מוגן על פי חוק . בהתאם לתיקון, יש לסמן בתשריט של תכנית מפורטת, שניתן להוציא מכוחה היתר בניה, את […]

דילוג לתוכן